Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Και η Eλλάδα ανάμεσα στα 20 ιδρυτικά μέλη

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του ψήφισε υπέρ του νέου θεσμού. Σύμφωνα με κοινή δήλωση των επιτρόπων Oettinger και Jourová, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Τα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεν μπορούν να ασκήσουν δίωξη εντός των κρατών μελών και είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τους φακέλους των υποθέσεών τους σε εθνικά όργανα. Αυτό καθιστά δυσκολότερη τη δίωξη των διασυνοριακών εγκλημάτων και το κλείσιμο των υποθέσεων χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ο νέος Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα κάνει ακριβώς αυτό: θα διασφαλίζει ότι οι εγκληματίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και ότι τα διασπαθισμένα χρήματα ανακτώνται πολύ πιο γρήγορα.
Όπως αναφέρεται στη δήλωση των επιτρόπων «οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, και είναι πλέον καιρός να τους σταματήσουμε και να δώσουμε στους εισαγγελείς τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να μπορούν να ενεργούν σε διασυνοριακό επίπεδο.
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι 20 κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των χρημάτων των φορολογουμένων. Καλούμε τα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σύντομα στην προσπάθεια αυτή».
Σε συνέχεια της γενικής προσέγγισης που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Φινλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του, επομένως ο κανονισμός μπορεί να εκδοθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στις 12 Οκτωβρίου 2017. Τα λοιπά κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα προσχώρησης στα 20 ιδρυτικά μέλη ανά πάσα στιγμή μετά την έκδοση του κανονισμού.

Σχόλια