Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλεί Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με αντικείμενο: (α) Την υποστήριξη του ΕΑΑ με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, εργατικού δικαίου και θεμάτων δικαίου που αφορούν στην έρευνα - τεχνολογία – καινοτομία και (β) Τη δικαστική εκπροσώπηση του ΕΑΑ. Απαιτείται η φυσική παρουσία του Δικηγόρου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στα γραφεία του ΕΑΑ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και οι αποδοχές θα ανέρχονται έως του ποσού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ. Αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια