Θέση Δικηγόρου με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν επιστημονικό συνεργάτη – συγγραφέα του εκπαιδευτικού υλικού για το θεματικό αντικείμενο «Εργασιακά θέματα και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 1: «Προετοιμασία των εκπαιδευτικών υλικών και των εργαλείων σχεδιασμού των ενεργειών κοινωνικής δράσης-δικτύωσης» της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ». Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 28/9/2017 μέχρι τις 13/10/2017 ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση http://www.inegsee.gr/singrafeas-ergasiaka-themata-ke-schediasmos-paremvaseon-se-topiko-epipedo. Η αίτηση ενέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον υποβληθεί οι υποψήφιοι /ες δεν έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν.
Απαιτούμενα προσόντα · Μεταπτυχιακές Σπουδές στον κλάδο του Εργατικού Δικαίου · Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία ως Δικηγόρος σε θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης, συλλογικών διαπραγματεύσεων και ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων. · Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα εργατικού δικαίου και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. · Αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τα Εργασιακά και Συνδικαλιστικά Δικαιώματα των Εργαζομένων, τις Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και τη συμμετοχή στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις. · Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού για μία από τις υποενότητες του Θεματικού Αντικειμένου (4-6 σελίδες).
Δείτε την Προκήρυξη εδώ και περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια