Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογίου για τα ακίνητα των Δήμων Μοσχάτου, Αλίμου και Ελληνικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ ΑΕ, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα:
1. του Δήμου Μοσχάτου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)
2. του Δήμου Αλίμου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και
3. του Δήμου Ελληνικού του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)
Στις παραπάνω περιοχές καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές ορίστηκε η Πέμπτη 12/10/2017 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 40793/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (dsa.gr)

Σχόλια