Χωρίς αποτέλεσμα οι πλειστηριασμοί χιλιάδων ακινήτων που προωθούν οι τράπεζες στην Κυπρο

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα παραμένουν οι διαδικασίες εκποίησης που ξεκινούν οι τράπεζες στην Κύπρο, αφού μόλις ένα μικρό ποσοστό των ακινήτων που τίθενται σε πλειστηριασμό εκποιούνται.
Όπως καταδεικνύουν στοιχεία που κατέθεσε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) στη Βουλή, οι τράπεζες ενισχύουν τις πιέσεις τον τελευταίο καιρό με αύξηση του αριθμού των επιστολών που αποστέλλονται για πρόθεση πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων αλλά και με τον προγραμματισμό περισσότερων πλειστηριασμών.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα stockwatch.com.cy, τα αποτελέσματα εμφανίζονται απογοητευτικά για τις τράπεζες καθώς, μόνο μια μικρή μερίδα των ακινήτων που έχουν συσσωρεύσει, φαίνεται να καταλήγουν τελικά σε εκποίηση ενώ, ο αντίκτυπος στις αναδιαρθρώσεις δανείων δεν παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία των εκποιήσεων μόλις 57 ακίνητα έχουν πωληθεί από τα 3.136 για τα οποία στάλθηκαν επιστολές από τις τράπεζες,  δηλαδή μόλις το 1,8%.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ο αριθμός των ακινήτων για τα οποία έχει γίνει επίδοση ειδοποίησης στους ενυπόθηκους οφειλέτες για πρόθεση πώλησης διπλασιάστηκε στις 791 από 389 το πρώτο τρίμηνο του 2017. Από το σύνολο των επιστολών που στάλθηκαν μέχρι στιγμής 1.625 αφορούν εκποίηση αγροτεμαχίων και 520 οικόπεδα. Πρώτες κατοικίες αφορούσαν 105 επιστολές.
Όσον αφορά στα ακίνητα για τα οποία έχει οριστεί ημερομηνία πώλησης μέσω πρώτου πλειστηριασμού ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 1.375.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τα ακίνητα για τα οποία έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού έφτασαν τα 477 από 365 που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.
Παρά τις χιλιάδες επιστολές των τραπεζών και τους εκατοντάδες πλειστηριασμούς που έχουν οριστεί, οι πραγματικές πωλήσεις ανέρχονται σε μερικές δεκάδες από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία. Στο σύνολο των ανακοινωθέντων πλειστηριασμών, τα 57 ακίνητα που έχουν εκποιηθεί μέχρι στιγμής, αντιστοιχούν περίπου στο 4%. (πηγή: kerdos.gr)

Σχόλια