Υποτροφία $ 60.000 στη Νέα Υόρκη στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Human Rights Watch είναι μια διεθνής οργάνωση παρακολούθησης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι γνωστή για τις εμπεριστατωμένες έρευνές της, την επίμονη και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων, τις καινοτόμες εκστρατείες και την επιτυχία της στην αλλαγή των πολιτικών και των πρακτικών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.
Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφίας θα εργάζονται συνήθως με πλήρη απασχόληση για ένα έτος στο γραφείο της Human Rights Watch στη Νέα Υόρκη ή στο γραφείο της Ουάσινγκτον. Η υποτροφία ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2018.
Γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι στους τομείς του δικαίου, της δημοσιογραφίας, των διεθνών σχέσεων, ή άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Οι κάτοχοι LL.M είναι επίσης επιλέξιμοι όπως και οι απόφοιτοι με LL.B. ή σε άλλους συναφείς κλάδους.
Ο μισθός για τους υποτρόφους  για το 2018-2019 είναι $ 60.000, συν τις εξαιρετικές παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη. Η HRW θα καταβάλει εύλογα έξοδα μετεγκατάστασης και θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια εργασίας, εφόσον απαιτείται. Πολίτες όλων των εθνικοτήτων ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 6 Οκτωβρίου 2017.  Δείτε περισσότερα εδώ και υποβάλετε αίτηση εδώ

Σχόλια