Ειρηνοδικείο Αθηνών: 11 και 13 Οκτωβρίου 2017, ξεκινά η ηλεκτρονική εφαρμογή στο τμήμα Διαταγών Πληρωμής και Ενόρκων Βεβαιώσεων

Η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενημερώνει με επιστολή της τον ΔΣΑ και τα μέλη του, ότι στις 11/10/2017 και στις 13/10/2017 ξεκινά η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής στο τμήμα Διαταγών Πληρωμής και Ενόρκων Βεβαιώσεων, αντίστοιχα. Ζητείται δε από το Ειρηνοδικείο η κατανόησή των δικηγόρων εάν για το λόγο αυτό υπάρξουν καθυστερήσεις. (dsa.gr)

Σχόλια