Αποσύρθηκε η διάταξη για την κατάργηση του επαγγελματικού απορρήτου

Όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Οικονομικών κα Παπανάτσιου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για το επαγγελματικό απόρρητο διαγράφηκε.
Η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου είχε ως εξής: «Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθ.15 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παρ.3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογούμενου».
Στην προτεινόμενη κατάργηση του δικηγορικού απορρήτου είχε αντιδράσει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων με σχετική επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της κ.Αλεξανδρής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σχόλια