Η Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για το Χρέος της Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Απόφαση (ΕΕ) 2016/541 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος (2015/1410). Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό μέρος της απόφασης «η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα προβλέπεται προς το
παρόν να είναι πολύ ασθενέστερη απ' ό,τι αναμενόταν όταν εκδόθηκε η τελευταία τροποποίηση της απόφασης 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου, τον Δεκέμβριο του 2012. Τόσο το πραγματικό όσο και το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τα έτη 2015 και 2016 από ό,τι αναμενόταν στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, της μη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, της υστέρησης των δημόσιων εσόδων, των τραπεζικών αργιών και της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων…
Η μη ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΤΧΣ, η μη καταβολή των πληρωμών εξυπηρέτησης του χρέους, η εκπνοή του προγράμματος του ΕΤΧΣ και η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες που οδήγησαν σε περαιτέρω σοβαρή επιδείνωση της βιωσιμότητας του χρέους. Τούτο οφείλεται στις χαμηλότερες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη, στην προς τα κάτω αναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα, στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις, στην έντονη επιδείνωση των χρηματοδοτικών αναγκών του τραπεζικού τομέα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, στην ανάγκη για αύξηση της τακτοποίησης των καθυστερούμενων οφειλών λόγω της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετώπισε το κράτος, καθώς και σε αποτελέσματα αποτίμησης εξαιτίας της υποτίμησης του ευρώ σε σχέση με τα ΕΤΔ».
Στην απόφαση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα τερματίζει την παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος το ταχύτερο δυνατό και, το αργότερο, έως το 2017, καθώς και ότι  είναι έτοιμη να λάβει περαιτέρω μέτρα αν υπάρξουν κίνδυνοι για τα δημοσιονομικά σχέδια. 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Απόφασης εδώ
(legalnews24.gr)

Σχόλια