Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Kατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και κύρωση συμφωνιών τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων οδικών έργων. Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ. Δείτε τις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις εδώ. Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 220/28-11-2016) ο νόμος 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/Ε...