Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ημερίδα)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης  και οι Εκδόσεις Σάκκουλα - ΕΠολΔ Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 9:30 μ.μ. στη Μυτιλήνη - Αίθουσα Εκδηλώσεων Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εισηγητές: ∆ηµήτρης Γ. Μπαµπινιώτης, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ: Γενικό Μέρος, συζήτηση στο ακροατήριο, ένδικα µέσα, Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ: Απόδειξη, Ειδικές διαδικασίες, Ασφαλιστικά µέτρα και Εκούσια δικαιοδοσία, Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Επίκ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Παν. Αθηνών: Αναγκαστική εκτέλεση, γενικό και ειδικό µέρος. Δείτε την πρόσκληση εδώ

Σχόλια