Νομοθεσία για τον περιορισμό του φορολογικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το σκάνδαλο Luxleaks, αποκάλυψε ότι κάποια κράτη μέλη, δημιουργούν ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα για τις μεγάλες πολυεθνικές. Η ειδική επιτροπή του ΕΚ για τις φορολογικές υποθέσεις, μετά από μήνες ερευνών και ακροάσεων υιοθέτησε έκθεση για τις πρακτικές αυτές. Στις 15 Δεκεμβρίου, οι ευρωβουλευτές συζητούν μια άλλη έκθεση, με την οποία ζητούν από την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία για τον περιορισμό του φορολογικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η νέα αυτή έκθεση, της Anneliese Dodds (Σοσιαλιστές, Βρετανία) και του Luděk Niedermayer (ΕΛΚ, Τσεχία),
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία, που θα αναγκάζει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενημερώνουν το ένα το άλλο κατά τη λήψη μέτρων για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις.
Επίσης, ζητούν οι εταιρείες να αναφέρουν πόσους φόρους πληρώνουν σε κάθε κράτος μέλος αλλά και την προστασία των πληροφοριοδοτών για την αποκάλυψη σκανδάλων, όπως στην περίπτωση του Luxleaks.
Αν εγκριθεί η έκθεση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τρείς μήνες για να απαντήσει στις προτάσεις.
Ο φορολογικός ανταγωνισμός καλπάζει
Έχοντας ως στόχο την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού τους, τα κράτη μέλη, έχουν μειώσει τις δαπάνες τους και έχουν υιοθετήσει μέτρα λιτότητας. Την ίδια στιγμή, ορισμένες χώρες της ΕΕ, έχουν κάνει συμφωνίες με πολυεθνικές, μειώνοντάς τους σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση.
Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακάλυψε ότι οι φορολογικές ρυθμίσεις που προσφέρονται από το Λουξεμβούργο στη Fiat και από τις Κάτω Χώρες στα Strabucks, συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση. Η εισηγήτρια της έκθεσης της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις, Elisa Ferreira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), καλωσόρισε την απόφαση αλλά προειδοποίησε ότι "αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν αποδείξει ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών για την προσέλκυση εταιρειών και κερδών, αποτελεί κανόνα".
Στην έκθεση που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές της ειδικής επιτροπής, τον Νοέμβριο ζητούν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τα έσοδα των πολυεθνικών και το φορολογικό τους καθεστώς. Η ειδική επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για το ίδιο ζήτημα τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο. (europarl.europa.eu)

Σχόλια