Υποτροφίες για διδακτορικό στο Δίκαιο και Ψυχολογία στο εξωτερικό

Υποτροφίες για διδακτορικό στο Δίκαιο και Ψυχολογία, Maastricht, Netherlands Portsmouth, UK Gothenburg, Sweden. Το πρόγραμμα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για καριέρα στον τομέα Ψυχολογία και Δίκαιο, ιδανικές συνθήκες για μάθηση και έρευνα δουλεύοντας με ειδικούς στον τομέα αυτό. Η διαμόρφωση του προγράμματος παρέχει επιπλέον ιδανικές ευκαιρίες για networking και εδραίωση στον κλάδο. Απαιτήσεις: - Υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα διάρκειας δύο ετών μπορούν να δηλώσουν για όλα τα προγράμματα. – Υποψήφιοι με μεταπτυχιακό δίπλωμα ενός έτους ή τετραετές πτυχίο επιστημών μπορούν να
δηλώσουν υποψηφιότητα για όλα τα προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν το Goethenburg. Υποψήφιοι με διαφορετικό τετραετές πτυχίο το οποίο είναι ισότιμο με κάποιο από τα προαναφερόμενα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Chantal Mertens για να ελεγχθεί το αν μπορούν να επιλεγούν. Aιτήσεις μέχρι 4/1/2016. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια