Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Υποτροφίες για διδακτορικό στο Δίκαιο και Ψυχολογία στο εξωτερικό

Υποτροφίες για διδακτορικό στο Δίκαιο και Ψυχολογία, Maastricht, Netherlands Portsmouth, UK Gothenburg, Sweden. Το πρόγραμμα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για καριέρα στον τομέα Ψυχολογία και Δίκαιο, ιδανικές συνθήκες για μάθηση και έρευνα δουλεύοντας με ειδικούς στον τομέα αυτό. Η διαμόρφωση του προγράμματος παρέχει επιπλέον ιδανικές ευκαιρίες για networking και εδραίωση στον κλάδο. Απαιτήσεις: - Υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα διάρκειας δύο ετών μπορούν να δηλώσουν για όλα τα προγράμματα. – Υποψήφιοι με μεταπτυχιακό δίπλωμα ενός έτους ή τετραετές πτυχίο επιστημών μπορούν να
δηλώσουν υποψηφιότητα για όλα τα προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν το Goethenburg. Υποψήφιοι με διαφορετικό τετραετές πτυχίο το οποίο είναι ισότιμο με κάποιο από τα προαναφερόμενα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Chantal Mertens για να ελεγχθεί το αν μπορούν να επιλεγούν. Aιτήσεις μέχρι 4/1/2016. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...