Απόρριψη προσφυγής της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπαρτσελόνα για καταχώρηση κοινοτικού σήματος (ΔΕΕ)

το εικονιστικό σημείο του
οποίου ζητήθηκε η καταχώριση
Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση T-615/14 Fútbol Club Barcelona κατά ΓΕΕΑ. Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του Fútbol Club Barcelona που ζητούσε την καταχώριση του περιγράμματος του θυρεού του ως κοινοτικού σήματος. Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να προσδιορίσουν την εμπορική προέλευση των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά η αίτηση καταχώρισης. Τον Απρίλιο του 2013, ο Fútbol Club Barcelona (ποδοσφαιρικός σύλλογος Βαρκελώνης) ζήτησε από το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) την καταχώριση, ως κοινοτικού σήματος, ενός εικονιστικού σημείου που συνίστατο
στο σχήμα του θυρεού του για, μεταξύ άλλων, χαρτικά, ενδύματα και αθλητικές δραστηριότητες. Τον Μάιο του 2014, το ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση καταχώρισης με το αιτιολογικό ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν ικανό να στρέψει την προσοχή των καταναλωτών στην εμπορική προέλευση των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά η αίτηση. Ο Fútbol Club Barcelona προσέφυγε κατά της απόφασης του ΓΕΕΑ ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι κανένα από τα χαρακτηριστικά του επίμαχου σημείου δεν περιέχει κάποιο στοιχείο ικανό να προσελκύσει την προσοχή των καταναλωτών. Συγκεκριμένα το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση γίνεται αντιληπτό από τους καταναλωτές μάλλον ως απλό σχήμα και δεν τους επιτρέπει να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο κάτοχός του από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των άλλων επιχειρήσεων. Το Γενικό Δικαστήριο τονίζει επίσης ότι οι θυρεοί χρησιμοποιούνται συχνά στον επιχειρησιακό χώρο για σκοπούς καθαρώς διακοσμητικούς χωρίς να έχουν τη λειτουργία σήματος. Κατά συνέπεια, το επίμαχο σημείο δεν διαθέτει τον διακριτικό χαρακτήρα που απαιτεί ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα[1] προς τον σκοπό της καταχώρισής του ως κοινοτικού σήματος. Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει επίσης ότι ο Fútbol Club Barcelona δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι το σημείο αυτό είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα με τη χρήση του. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του Fútbol Club Barcelona στο σύνολό της. (curia.europa.eu). Το πλήρες κείμενο της απόφασης (στα γαλλικά) εδώ.[1] Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1).

Σχόλια