Πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από 9 έως 15 Δεκεμβρίου 2015

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε εκτάκτως σήμερα 05.12.2015, αποφάσισε: - Πανελλαδική αποχή από 9 ως 15 Δεκεμβρίου 2015, - Εξουσιοδότηση στη Συντονιστική Επιτροπή για περαιτέρω χειρισμό του θέματος ΚΠολΔ, - Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής την 18.12.2015. (dslar.gr)

Σχόλια