Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 3 Δεκεμβρίου

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά τη συνεδρίασή του της 30/11/2015 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα πανελλαδικής απεργίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Οι Δικηγόροι Πειραιά απέχουν από τα καθήκοντά τους διαμαρτυρόμενοι για τα κρίσιμα προβλήματα που αποδομούν το δικηγορικό λειτούργημα (ασφαλιστικό, φορολογικό) και οδηγούν στη βίαιη και ακούσια έξοδό τους από το επάγγελμα.
Το πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά την ημέρα της αποχής έχει ως εξής: - Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης, - Κρατούμενοι (Ποινικά)- Αντιρρήσεις, - (Διοικητικά)- Αυτόφωρα (κρατούμενοι), - Παραγραφές – Προθεσμίες, - Αναστολές πλειστηριασμών,
- Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, - Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/2013, - Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
Αναβολές:
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου". (Aνακοίνωση του ΔΣΠ)

Σχόλια