Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσογειακός χώρος: Γεωπολιτική διάσταση και επιμέρους νομικές πτυχές

Συνέδριο με θέμα «Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσογειακός χώρος: Γεωπολιτική διάσταση και επιμέρους νομικές πτυχές» πραγματοποιείται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Ερμής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) με ώρα έναρξης 2 μμ. Συνδιοργανωτές ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), o Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Το συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  και  αποτελείται από τρεις συνεδρίες, στις οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν τα θέματα «Γεωπολιτική διάσταση και επίλυση των διαφορών», «Γεωπολιτική διάσταση και επιμέρους νομικές πτυχές» και «Πολιτικές διαστάσεις του Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο». Περισσότερα στο eplo.eu

Σχόλια