Τί αλλάζει στη Δικαιοσύνη: Προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού

To στίγμα των αλλαγών που έρχονται στο χώρο της δικαιοσύνης έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κ. Ν. Παρασκευόπουλος στις προγραμματικές δηλώσεις του. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά το πρώτο 7μηνο διακυβέρνησης «μόνο χειρουργικές επεμβάσεις επιτάχυνσης διαδικασιών στα δικαστήρια έγιναν δυνατές (ταχύτερες διαδικασίες πτώχευσης, διαταγή πληρωμής κατά του δημοσίου, επιτάχυνση ορισμένων δικονομικών πράξεων ενώπιον των ειρηνοδικείων). Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις κληροδότησαν μεταξύ άλλων δύο κεφάλαια της Πολιτικής Δικονομίας, που διαμορφώθηκαν ως προαπαιτούμενα κατ’ ανάγκην, κι όχι μετά από διεξοδικό και ουσιαστικό διάλογο με φορείς και λειτουργούς.
Ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί η συντομότερη δυνατή, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, επανεξέταση των συγκεκριμένων κεφαλαίων. Αντίθετα έγκαιρα, με τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, θα προχωρήσουν άλλες σχετικές με το μνημόνιο κατανόησης καινοτομίες, οι οποίες εισάγουν μεταρρυθμίσεις ευπρόσδεκτες από τον ελληνικό νομικό κόσμο (π.χ. για το νέο πτωχευτικό δίκαιο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια)…
Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα νομοθετικά μέτρα που θα προωθηθούν το ταχύτερο, μνημονεύω τα εξής: ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς (πρωτοβουλία εδώ του Αναπλ. Υπουργού κ. Δ. Παπαγγελόπουλου) και της φοροδιαφυγής, διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, τόσο στην πολιτική όσο και στη διοικητική δίκη, με εξορθολογισμό των τελών και των παραβόλων ώστε να διευκολύνονται οι πιο αδύνατοι, αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων, αναμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών, μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης όπως η θεσμοθέτηση ενός συστήματος συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών καθώς και στον Κώδικα περί Δικηγόρων (πάντοτε με συμμετοχή των αρμοδίων στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές), και άλλα συναφή. Οπωσδήποτε θα συνεχιστούν τα έργα τα οποία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ενισχύουν τις υποδομές της απονομής της δικαιοσύνης, όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της…
Θα ρυθμιστούν νομοθετικά ορισμένα θέματα κράτους δικαίου και ισονομίας, όπως η νέα μορφή Συμφώνου Κοινωνικής συμβίωσης, οι νέες εγγυήσεις ελευθερίας του Τύπου ώστε να διασφαλίζονται οι πολίτες από το γνωστό φαινόμενο κιτρινισμού, αλλά από την άλλη να αποθαρρύνονται οι υπέρογκες και καταχρηστικές αποζημιώσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σαν άτυπη λογοκρισία, καθώς και θέματα που αφορούν την αντιρατσιστική νομοθεσία, η οποία δεν καλύπτει ισομερώς το ζήτημα ρατσιστικού λόγου αφενός, ρατσιστικών πράξεων αφετέρου…
Συνοψίζοντας: κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους, έγιναν κάποιες επείγουσες διορθωτικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία. Τώρα είναι πλέον ο κατάλληλος χρόνος για κτίσιμο, για τη δημιουργία νέων δομών που θα υπηρετούν τη Δικαιοσύνη». Δείτε τις προγραμματικές δηλώσεις εδώ  

Σχόλια