Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Σύγχρονη θεωρία του Διεθνούς Δικαίου (εκδήλωση)

Το Κέντρο Ερευνών του Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την 1η ετήσια διάλεξη «Νικόλαος Πολίτης», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο «Αλκή Αργυριάδη», Πανεπιστήμιο Αθηνών (κεντρικό κτήριο). Τα εγκαίνια της ετήσιας σειράς διαλέξεων «Νικόλαος Πολίτης» θα πλαισιώσει ομιλία με θέμα: A Landscape of the Contemporary Theory of International Law. Ομιλητής: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, τ. Πρόεδρος το Institut de droit international. Η ομιλία θα προβληθεί στη σειρά ESIL Lectures της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου (www.esil-sedi.eu). Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν: Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Χαράλαμπος Παμπούκης, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...