Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών

To πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων ανακοίνωσε η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών. Στη συνεδρίαση της στις 5 Οκτωβρίου 2015 μεταξύ άλλων αποφάσισε: 1) ομόφωνα ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να εξετασθούν σε κανένα εκ των μαθημάτων της γραπτής δοκιμασίας, δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στα προφορικά και 2) κατά πλειοψηφία ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να εξετασθούν σε ορισμένα εκ των μαθημάτων της γραπτής δοκιμασίας δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν ούτε στις προφορικές
εξετάσεις στα ίδια αυτά μαθήματα. Επίσης οι υποψήφιοι οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται από την Επιτροπή, μπορούν, εφόσον το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στη Γραμματέα της Επιτροπής (τηλ. 210 6419335, 366 και 175 και fax 210 6411523), προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν το κώλυμά τους, να εξετασθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα τους γνωστοποιείται από την Επιτροπή. Η πρώτη σειρά υποψηφίων θα εξεταστούν προφορικά την εβδομάδα από 12 Οκτωβρίου 2015 έως και 16 Οκτωβρίου 2015. Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Σχόλια