Πρόσληψη διδασκόντων στη Νομική Σχολή Θράκης

Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με τη σύνθεση του άρθρου 10 παρ.5 του Ν.4009/2011, στην αριθμ.229/2.7.2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη διδασκόντων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80, για τις εκπαιδευτικές-διδακτικές ανάγκες των Τομέων του Τμήματος Νομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως των σχετικών δαπανών από το αρμόδιο Υπουργείο, στους τομείς: Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου και
Πολιτικής Επιστήμης, Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου και Διεθνών Σπουδών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από 1.9.2015 έως 10.9.2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, τηλ. 25310-39897 και 25310-39894. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Σχόλια