Νέες εκδόσεις: Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης του Carl Schmitt


CARL SCHMITT: Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου) «Η μελέτη για τα τρία είδη της νομικής σκέψης αποτελεί στην σμιτιανή εργογραφία πράγματι την ισχυρότερη ένδειξη όχι μιας καμπής, αλλά ενός διλήμματος και ενός αδιεξόδου για τον συγγραφέα της. Ο Schmitt αναζητά στη σκέψη της συγκεκριμένης τάξης, που πρωτοκαθιερώνει εδώ, μια σύνθετη εγελειανού τύπου, που υπερβαίνει τον θετικισμό ως άθροισμα των αρνητικών στοιχείων της δεοντοκρατίας και της αποφασιοκρατίας, αναζητά δηλαδή μια θετικότητα με νομικοπολιτική ισχύ χωρίς τυχαίες ανάλογα με τη στιγμή αποφάσεις». (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Σχόλια