Προστασία προσωπικών δεδομένων με απόφαση του Ομοσπονδιακού Κοινωνικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Γερμανία. Σύμφωνα με δικαστική απόφαση οι αρχές υποχρεούνται να παρέχουν ολοκληρωμένα στοιχεία στους πολίτες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουν στα ηλεκτρονικά τους αρχεία και σε ποιο βαθμό είναι αυτά τα δεδομένα προσβάσιμα σε τρίτους.Την περασμένη Τετάρτη ανακοινώθηκε η απόφαση ορόσημο του Ομοσπονδιακού Κοινωνικού Δικαστηρίου (BSG) στο Kassel και είναι σε θέση πλέον οι πολίτες να αιτηθούν την απόρριψη της αίτησης παροχής πληροφοριών που τους αφορούν. Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης και το ερώτημα σε ποιον και τί αφορούν τα στοιχεία που πρόκειται να διαβιβαστούν.  
Στην κρινόμενη υπόθεση, μια γυναίκα με βαριά ασθένεια από το Rheinland-Pfalz είχε την υποψία ότι το ταμείο υγείας της έδωσε χωρίς τη συγκατάθεσή της προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της στο δημόσιο οργανισμό εύρευσης εργασίας, ο οποίος έλαβε πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά που πραγματικά του χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα εστάλησαν αποκρυπτογραφημένα με ένα απλό email. 
Το Δικαστήριο αντιμετώπισε την υπόθεση ως μια ευκαιρία για να εδραιωθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ο νόμος για την προστασία των δεδομένων και να οριοθετηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Καθιερώνοντας το δικαίωμα του πολίτη να ζητάει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που διαβιβάζονται σε τρίτους και με το ποιοί είναι αυτοί οι τρίτοι. Σύμφωνα με το δικαστήριο αυτό δεν αποτελεί μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για τις Αρχές, οι οποίες θα πρέπει να οργανώσουν τα στοιχεία επεξεργασίας τους έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές ναι είναι προσιτές σε λογικό κόστος 
Αμφιλεγόμενo μέχρι τώρα ήταν εάν οι αρχές πρέπει να ανταποκριθoύν σε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών με επίσημη διοικητική πράξη. Μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Kassel, αυτό δεν απαιτείται, αντιθέτως πρέπει να εκδοθεί διοικητική πράξη, εφόσον η αίτηση απορρίπτεται. Αυτό ευνοεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να ξεκινήσουν την διαδικασία πληροφόρησης για το ποιά δεδομένα τους διαβιβάζονται και σε ποιόν και διευκολύνει την όλη διαδικασία. (πηγή: yahoo.de/AFP)

Σχόλια