Νέες εκδόσεις: Καταναγκασμός και Πρόσωπο στο Δίκαιο

Guenther Jakobs: Kαταναγκασμός και Πρόσωπο στο Δίκαιο (εκδόσεις Ευρασία). Η άμυνα μαζί με την κατάσταση ανάγκης, από την μια πλευρά, και η ποινή μαζί με τα μέτρα ασφαλείας, από την άλλη πλευρά, ως δύο ζεύγη μέτρων καταναγκασμού που επιτρέπονται ή επιβάλλονται από το Δίκαιο εις βάρος ενός προσώπου, άλλοτε υπόλογου για το κακό που προκλήθηκε και άλλοτε παντελώς ή εν μέρει αμέτοχου, αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου. Η σπουδαία συνεισφορά του έγκειται στο ότι, σε μια εποχή όπου το Ποινικό Δίκαιο, κυρίως λόγω της επιλογής να αξιοποιηθεί στον λεγόμενο "πόλεμο κατά της τρομοκρατίας", έχει αποψιλωθεί από τις δογματικές - φιλοσοφικές βάσεις του, ο συγγραφέας μας επανασυνδέει με τις ρίζες της Φιλοσοφίας του Δικαίου, στις οποίες ανάγεται αναμφισβήτητα η έννοια του "δικαιικού καταναγκασμού" ως κοινού παρονομαστή όχι μόνο της "άμυνας", της "κατάστασης ανάγκης", της "ποινής" και των "μέτρων ασφαλείας", αλλά και της έννοιας εκείνης που συνιστά τον φορέα του καταναγκασμού, δηλαδή του "προσώπου". (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Σχόλια