Αναμονή μέχρι και 6 χρόνια για μια θέση στην Ιατρική Σχολή. Το Γερμανικό Συνταγμ.Δικαστήριο θα κρίνει τη συνταγματικότητα του συστήματος

Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο θα ασχοληθεί και πάλι με τις μεγάλες λίστες αναμονής για τις θέσεις φοίτησης στις Ιατρικές Σχολές της Γερμανίας. Το αρμόδιο για την υπόθεση αυτή Διοικητικό Δικαστήριο του Γκελζενκίρχεν ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, να ελέγξει την συνταγματικότητα για τα πολλά χρόνια αναμονής που χρειάζεται κάποιος για μια θέση στις ιατρικές σχολές.
Το διοικητικό δικαστήριο θεωρεί ανησυχητικό ότι χρείαζεται μια περίοδος αναμονής  περισσότερων από έξι χρόνια για μια θέση φόιτησης στην ιατρική. Αρκετοί υποψήφιοι έχουν καταθέσει αγωγή κατά της πρακτικής αυτής και ζητούν μια θέση. Υποστηρίζουν ότι η αναγκαία περίοδος αναμονής υπερβαίνει πλέον την κανονική περίοδο των προγραμμάτων σπουδών και ότι το ισχύον σύστημα είναι αντισυνταγματικό.
Την κατανομή των θέσεων ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο τα κρατίδια. Το 20% των θέσεων δίνεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίουτο 60% αποφασίζεται από τα πανεπιστήμια με ελαφρώς διαφορετικά κριτήρια και το υπόλοιπο 20% καθορίζεται από τις λίστες αναμονήςΜερικοί αιτούντες περιμένουν για μια θέση περισσότερο από το διάστημα του χρόνου που θα διαρκέσει τελικά η φοίτησή τους.
Ακόμη και οι υποψήφιοι με χαμηλότερους βαθμούς στο απολυτήριό τους πρέπει να έχουν μια ρεαλιστική πιθανότητα να γίνουν δεκτοί, αποφάνθηκε πρόσφατα σε σχετική του γνωμοδότηση το διοικητικό δικαστήριο του Γκελζενκίρχεν, που αναμένει, όπως και χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές της ιατρικής το πόρισμα του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα του ισχύοντος συστήματος. (πηγή: zeit.de)

Σχόλια