Νομολογία ΑΠ

ΑΠ 37/2012 : Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Παραδεκτή η έγερση αγωγής από μόνιμο κάτοικο Ελλάδος ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου κατά αλλοδαπού ασφαλιστή ζημιογόνου στην αλλοδαπή οχήματος με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη. (Nomos)

Σχόλια